En applikation...

Förenklar vardagen för medarbetarna, standardiserar kontrollmoment, ökar patientsäkerheten. Skapar överblick för verksamhetsledningen.

live demo

FLEETCONTROL

Fleetcontrol

Frontend

Appen fungerar på alla mobiltelefoner oavset operativsystem. Appen letar efter uppdateringar kontinuerligt och uppdateras på ett ögonblick. Telefonnummer, dokument, PDFer fungerar i offlineläge DVS då telefonen saknar internet.

Backend

Backend är sjävla kontrollpanelen där man styr hela FleetControl. Alla ändringar som görs uppdaterar Appen som de anställda använder direkt.  Bygg själv upp verskamhetens struktrur. Ingenting behöver ändras av tredje part.

FRONTEND

Frontend

Startsida

På startsidan ser man direkt om det finns olästa anmärkningar på fordonet, varning om det finns en brist i narkotikaloggen. Varning om fordonet närmar sig besiktningsdatum, körförbud eller att fordonssamordnaren beslutat att fordonet inte får tas i bruk. Få information om fordonet har något planerat i kalendern tex verkstadsbesök.

Telefonnummer

Sök enkelt i den gemensama telefonnummerlistan. Filtrera antingen med fritext, kategori eller område. Det går naturligtvis att kombinera alla filter

Kontroller

Utför enkelt de kontroller som skall utföras varje arbetspass. Utandningsprov, Daglig kontroll, veckokontroll, månadskontroll, Kontrolläkemedel. Skicka i samband med kontrollen en anmärkning till berörd ansvarig, tex om något är trasigt på fordonet kan man direkt skriva det till fordonssamordnaren.

Vet man inte vilka kontroller som ingår i tex veckokontrollen så kan man enkelt få fram en lista på allt som skall göras. Man kan även visa den packplan som är kopplad till det specifika fordonet.

Kontrolläkemedel

Registrera alla kontrolläkemedel som ges till patienter samt påfyllnad i läkemedelsväskan. Vid kontrollräkning samt registrering in/ut så får man direkt en varning om det skulle uppstå en brist.

Det går även att visa hela narkotikaloggen och editera sina egna registreringar ifall man skrivit fel.

Körjournal

Registrera alla tanknignar som utförs, registrera tankställe, bränsletyp, mätarställning och antal liter. Visa hela körjournalen och editera dina egna registreringar.

Anmärkningar

Skicka och läs anmärkningar till berörd ansvarig. Alla anmärknignar har en egen konversation sida där dialog mellan personal och ansvarig kan skötas om ett specifik ärende tills ärendet avslutas av ansvarig

Anteckningar

För egna anteckningar som inte skickas till någon ansvarig. Tex kan man skriva ner alla artiklar som måste fyllas på i väskorna

Placering

Flytta fordonet till en annan prosition tex en specifik verkstad. Här listas också alla lediga reservfordon som kan hämtas av personal om besättningen behöver en ny ambulans

Kalender

Här listas alla händelser som tillhör fordoet i en månadskalender. Om en händelse inträffar inom 5 dagar så visas informationen på startsidan så besättningen enkelt ser att fordonet är inplanerad på något.

Dokument

Sök snabbt och enkelt fram dokument som skapats av ansvariga. Exempel på dokument kan vara behandlingsriktlinjer. All viktig information finns alltid tillgängligt. Även när telefonen saknar internet

PDFer

Fungerar på samma sätt som ”Dokument” som beskrivs ovan men PDF filer istället

Länkbibliotek

Här finns länkar till externa sidor som är av nytta för personalen. Tex anmäla en fordonsskada till ett försäkringsbolag.

SMS

Skicka gruppsms till alla anställda på en eller flera stationer. Man kan även välja smsgrupper som skapats av ansvariga tex timvikarier. Det finns ingen gräns på hur många sms som kan skickas.

Tjänster

Farliga ämnen: Sök i MSB RIBs databas på farliga ämnen och läs om risker/första hjälpen på aktuellt ämne.

Trafikinformation: Lista alla vägarbeten på trafikverksets hemsida. Varningarna visas i en karta över erat område samt ger mer information om varje vägarbete, tex vägavstängning.

BACKEND

Backend

Kommer snart