En applikation...

Förenklar vardagen för medarbetarna, standardiserar kontrollmoment, ökar patientsäkerheten. Skapar överblick för verksamhetsledningen.

live demo